Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty stosowania KPA przy wydawaniu pozwolenia na budowę
ZP/0008/Std/2024

Uczestnik zapoznał się z zagadnieniami dotyczącymi prowadzania postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2024-02-15

16:00 - 19:00

Szkolenie

Prowadzący

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”

Miejsce
ZPOIA RP
Jagiellońska 93
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl