Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach budowlanych- wybrane aspekty.
SL/0010/Std/2024

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Odporność pożarowa budynków. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowego. Warunki ewakuacji. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków istniejących a warunki ochrony przeciwpożarowej. Zawartość projektów PZT i PAB a wymagania ochrony przeciwpożarowej.

2024-02-29

14:30 - 17:30

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach budowlanych - wybrane aspekty

1. Odporność pożarowa budynków:
- wymagania dla kondygnacji podziemnych,
- pasy międzykondygnacyjne.
2. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe:
- pomieszczenia stanowiące odrębne strefy pożarowe,
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
3. Warunki ewakuacji:
- drogi ewakuacyjne,
- długość przejścia ewakuacyjnego,
- długość dojścia ewakuacyjnego,
- drzwi ewakuacyjne,
- wymagania dla klatek schodowych.
4. Zawartość projektów:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny.
5. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków istniejących - analiza warunków ochrony przeciwpożarowej
6. Błędy projektowe.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
Sala Sesyjna Ratusza, Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP O/ Bielsko-Biała