Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawy geologii i geotechniki dla architektów oraz zmiany w prawie
KP/0031/Std/2014

Uczestnicy szkolenia będą potrafili odróżniać podstawowe pojęcia geologiczne i geotechniczne, np. metody badań gruntowych, czy rodzaje dokumentacji geologicznych.

2014-04-08

16:00 - 16:30

Rejestracja uczestników

16:30 - 17:00

Podstawowe pojęcia z dziedziny geotechniki i geologii inżynierskiej

W tej części szkolenia skupimy się na podstawowych pojęciach geologicznych i geotechnicznych. Zaprezentowane zostaną normy klasyfikujące grunt pod kątem budowlanym (podział i klasyfikacja gruntów na nośne i nienośne) oraz przedstawione zostaną metody badań geotechnicznych (tj. wiercenia geologiczne, sondowania geotechniczne).

17:00 - 17:20

Wybrane zmiany w prawie geologicznym dotyczące projektowania obiektów

W tym bloku przedstawione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące projektowania obiektów budowlanych, które wynikają z nowego Prawa Geologicznego i Górniczego oraz z Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

17:20 - 17:40

Dokumentacja geologiczna – jakie badania zamawiać?

W tej części szkolenia spojrzymy na praktyczne aspekty różnych dokumentacji geologicznych, które istnieją w polskim prawie. Wyjaśnione zostaną m.in. pojęcia opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

17:40 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 18:20

Zasady projektowania zakresu badań geologicznych

W tym bloku, zaprezentujemy zasady projektowania badań geotechnicznych. Jakie badania zamawiać, żeby nie przepłacić, ale żeby nie stracić na ich jakości. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrze zaprojektowanych badań geotechnicznych dla różnych przykładów inwestycji, tj. domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, hale przemysłowe, itd.

18:20 - 18:40

Przykłady wpływu warunków gruntowych na projektowanie budowli

W tej części pokazane zostaną przykłady z życia naszej firmy dotyczące wpływy warunków gruntowo-wodnych na projektowanie inwestycji.

18:40 - 19:00

Studia ciekawych przypadków geologicznych na polskich budowach

Zaprezentowane zostaną te najgłośniejsze i te mniej głośne przypadki z budów, na których warunki gruntowo-wodne mocno pokrzyżowały plany wykonawców i znacznie podwyższyły koszty inwestycji.

19:00 - 19:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący będą do Państwa dyspozycji, aby porozmawiać o Państwa problemach związanych z geologią inżynierską i geotechniką.
Prowadzący
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Geoinżynieria. Obecnie jest Specjalistą ds. geotechniki w firmie PGI. W swojej karierze zawodowej tworzył opracowania geologiczne dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych, w tym centrów
dystrybucyjnych, stacji paliw, czy elektrowni wiatrowych.
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalnością Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Ukończył również studia Projektowania Konstrukcji i Zarządzania w Budownictwie w Szkocji. Posiada duże doświadczenie z zakresu geotechniki zdobywane na budowach w Szkocji i w Polsce. Obecnie pracuje jako Specjalista ds. geotechniki w firmie PGI.
Miejsce
Studium Kształcenia Kadr - SKK Sp. Z.o.o , sala 212 – IIp.
ul. Jagiellońska 4
85-067 Bydgoszcz
Organizatorzy
  • stacjonarne: Izba Architektów RP
  • stacjonarne: Kujawsko-Pomorska OIA RP