Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
WM/0032/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-04-11

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:30

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa

1. Zagadnienia ogólne.
2. Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe architektów.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia.
4. Pzykłady szkód i roszczeń.

12:30 - 13:00

Przerwa na posiłek

13:00 - 14:45

Relacje: Inwestor/Zamawiający - Architekt

1. Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów
2. Dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej. 
3. Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP.
4. Przykłady szkód i roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności.
6. Jak konstruować umowy z Inwestorami. 

14:45 - 15:00

Przerwa na kawę

15:00 - 15:30

Dyskusja, pytania

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna VIII piętro
1 Maja 13
10-117 Olsztyn