Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
PD/0033/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-04-25

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 14:45

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

14:45 - 15:15

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie OC Architektów

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:00

Relacje - Inwestor / Zamawiający , a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych - program IARP

16:00 - 17:00

Przykłady szkód i konsekwencje z tym związane, umowy z Inwestorami,gwarancje rękojmi, kary umowne,odpowiedzialność za zobowiązania.Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Hotel Cristal
Lipowa 3
15-424 Białystok