Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
OP/0034/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-04-07

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 16:45

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

16:45 - 17:15

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie OC Architektów

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:00

Relacje - Inwestor / Zamawiający , a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych - program IARP

18:00 - 19:00

Przykłady szkód i konsekwencje z tym związane, umowy z Inwestorami,gwarancje rękojmi, kary umowne,odpowiedzialność za zobowiązania.Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Kościuszki 14
45-062 Opole