Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
WP/0003/Konf/2014

Wybrane rozwiązania techniczne i ich zastosowania architektoniczne dla nowoczesnych fasad.

Wymagania związane z oszczędnością energii na przykładzie pionowych oraz poziomych przegród przeszklonych w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2014-05-08

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

Pionowe przegrody przeszklone - zmiany odnośnie przeszklonych przegród pionowych w świetle nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2014 roku

W wykładzie zostaną omówione i zestawione zmiany podstawowych parametrów związanych z oszkleniem przegród z podziałem na okres obowiązywania (do 31.12.2013, od 01.01.2014, od 01.01.2017, od 01.01.2021).
Podane zostaną przykłady rozwiązań polepszających izolacyjność cieplną przegród przeszklonych.
 
 

11:45 - 12:05

Poziome przegrody przeszklone - świetliki - zmiany odnośnie przeszklonych przegród poziomych w świetle przepisów obowiązujących od 01.01.2014 roku

W wykładzie zostaną zaprezentowane i omówione zmiany parametrów współczynnika przenikania ciepła U w zależności od kąta nachylenia przegród wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 

12:05 - 12:55

Właściwości akustyczne fasad aluminiowo-szklanych na przykładzie zrealizowanych projektów

Podczas wykładu zostaną przedstawione przykłady, case study zrealizowanych projektów fasad aluminiowo-szklanych w kontekście ich właściwości akustycznych.

12:55 - 13:25

Dobór i zastosowanie szkła we współczesnych budynkach

Dobór i zastosowanie szkła we współczesnych budynkach na bazie produktów AGC Flat Glass

13:25 - 13:40

Przerwa kawowa

13:40 - 14:10

Jak zaprojektować wejście z drzwiami automatycznymi w zgodzie z nowymi normami

W wykładzie zostaną przedstawione wymogi,  jak  prawidłowo zaprojektować wejście, wraz  z rozwinięciem na temat detali najnowszej normy 16005, dla wszystkich typów drzwi automatycznych.

14:10 - 14:30

Fasady Yawal - większe możliwości

W wykładzie zostaną poruszone kwestie związane z projektowaniem nowoczesnych fasad aluminiowych.
Omówione zostaną również nietypowe przypadki oraz możliwości ich rozwiązania.

14:30 - 15:10

Zastosowanie szyb w zależności od sposobu mocowania oraz miejsca wbudowania


Wykład będzie przedstawiał rodzaje szkła stosowanego w budownictwie. Omówione zostaną cechy charakterystyczne typowego szklenia. Będzie można również zapoznać się z tematem klasyfikacji szklenia zabezpieczającego ludzi. Zostanie poruszony temat zaleceń projektowych w zależności od sposobu mocowania oraz miejsca wbudowania.
 

15:10 - 15:30

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie wykładów, pytania uczestników, dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.
Prowadzący
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Od 1998 r. zdobywał doświadczenie zawodowe podczas pracy w firmie wykonawczej a następnie w biurach projektowych w Polsce i zagranicą. Był odpowiedzialny za przygotowanie projektów, ich koordynację i realizację. W 2002 r. otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W 2003 r. otrzymał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W 2004 r. założył pracownię projektową ESOX PROJEKT Sp. z o.o. świadczącą kompleksowe jak również dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta usługi projektowo – consultingowe w zakresie prac elewacyjnych, w której pełni nieprzerwanie funkcję prezesa zarządu. W 2013 r. recenzent poradnika wydanego przez ITB pt. „Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego” autorstwa A. Piekarczuka. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział lub kierował zespołem przy realizacji elewacji w wielu prestiżowych obiektach np. „Stary Browar” Poznań, modernizacja „Katowickiego Spodka”, „Stacja metra Bajkonur” Ałmaty oraz przy licznych obiektach biurowych w kraju i zagranicą w tym z „zielonymi obiektami” z certyfikacją LEED oraz BREEAM również na najwyższym poziomie. W chwili obecnej nieustannie czuwa nad innowacyjnością elewacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają na celu sprostać nie tylko obowiązującym normom, wizjom architektów, ale również dbać o budżet inwestorów.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Organizatorzy
  • Współorganizator: Izba Architektów RP
Sponsorzy