Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
ZP/0037/Std/2014

Poszerzanie i zwiększanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących projektowania różnego typu obiektów medycznych.

2014-05-15

11:45 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 12:10

Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości, wprowadzenie w tematykę konferencji

12:10 - 13:00

Projektowanie modernizacji obiektów szpitalnych - arch. Sławomir Lener, Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia

Wykład zawierać będzie omówienie aktualnych potrzeb i trendów w szpitalnictwie na przykładzie projektów kilku zachodniopomorskich szpitali. Omówione zostaną również doświadczenia architekta zdobyte w trakcie realizacji projektów nowoczesnych działów szpitala w starych budynkach.

13:00 - 13:50

Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wykład poświęcony nie tylko produktom wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych, ale także szeroko rozumianej komunikacji dot. ich funkcjonalności, montażu i doboru. Wystąpienie będzie zilustrowane zdjęciami najbardziej spektakularnych obiektów użyteczności publicznej wyposażonych w ostatnich 10 latach w Polsce w produkty dla osób niepełnosprawnych firm Koło,  Keramag i Lehnen.

13:15 - 13:45

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych

13:45 - 14:00

Przerwa na kawę

14:00 - 14:20

„Plus dla Ciebie” - kompleksowe rozwiązanie w modernizacji i budowie placówek medycznych

W wykładzie zostanie przedstawione rozwiązanie „Plus dla Ciebie”. Jest to nowa formuła stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz wynikająca z długoletniej współpracy z przedstawicielami różnego szczebla sektora medycznego. Dzięki własnej produkcji firmy oraz współpracy z kompetentnymi partnerami oferowana jest profesjonalna kompleksowa obsługa inwestycji począwszy od dokonania analiz, uzgodnień, sporządzenia kalkulacji, planów poprzez zaprojektowanie, wybudowanie, wykończenie, instalację urządzeń, aż po wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

14:20 - 14:40

Nowoczesne posadzki w obiektach medycznych

Wykład zawierać będzie zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie posadzek w obiektach medycznych, w oparciu o potrzeby czy wymagania placówek służby zdrowia, a trendów na przyszłość widocznych w projektowaniu budynków i wnętrz związanych z opieką medyczną.

14:40 - 15:40

Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w świetle obowiązujących przepisów - arch. Beata Iżykowska

Wykład porusza zagadnienia dotyczące wymagań lokalizacyjnych i ogólnobudowlanych dla zakładów opieki zdrowotnej a także wymagań higieniczno-sanitarnych dla pomieszczeń o szczególnych wymaganiach (laboratoria medyczne, bloki operacyjne, gabinety rentgenowskie itp.). Poruszony również zostanie temat dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakładach opieki zdrowotnej w świetle przepisów a rzeczywistości a także problematyka ergonomii w zakładach opieki zdrowotnej.
Prowadzący
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął pracę w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia. W firmie tej pracuje do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych odbył roczny kurs projektowania szpitali w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych w Warszawie. Projekty realizowane w ostatnim okresie: Przebudowa budynku na Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie, Przebudowa Oddziału Chemioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.
Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe w Instytucie Kultury Fizycznej na kierunku Zdrowie Publiczne. Od 1994 r. właścicielka biura architektonicznego Master Projekt w Szczecinie. Od 1996 r. pracownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie, a następnie od 2002 r. OZNS w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. W latach 2009-2011 na stanowisku kierownika Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE. Obecnie zajmuję się działalnością projektową w tym obiektów wykonujących działalność leczniczą.
Miejsce
Pomorski Uniwersytet Medyczny Sala Rady Wydziałów – I piętro, sala nr 109
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
Sponsorzy