Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dachy i tarasy – izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroszczelne w świetle nowych przepisów prawa.
PD/0040/Std/2014

Zaznajomienie z najnowszymi wybranymi technologiami w świetle nowych wymagań zawiązanych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2014-05-29

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:50

Woda na i w dachu - jej formy i sposoby przenoszenia istotne dla działania pokryć dachowych i eksploatacji dachów.

Wykład zawierać będzie wprowadzenie do zagadnień: wilgoć, formy działania wody, wentylacja, przewiew.

14:50 - 15:05

Rola okien dachowych w budownictwie energooszczędnym.

W wykładzie zostanie poruszona kwestia bilansu energetycznego i jego zależności od doboru typu i wielkości okien, ich usytuowania, a także sposobu montażu w połaci dachowej. Zostanie też przedstawiona prezentacja programów wspomagających projektowanie w zakresie prawidłowego doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym - Daylight visualizer oraz w zakresie bilansu energetycznego budynku - Energy &Indoor Climete visualier.

15:05 - 15:20

Dachy płaskie TechnoNICOL.

W wykładzie zostanie poruszona ogólna tematyka dachów płaskich oraz zagadnienia dotyczące popularnych dachów balastowych - odwróconych i zielonych.

15:20 - 16:15

Paro - izolacje w przegrodach dachowych- ich funkcje i podział.

Wykład będzie prezentował wszystkie funkcje paro-izolacji oraz ich podział na podgrupy materiałowe w kontekście zaostrzenia przepisów zawartych w WT.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa.

16:30 - 16:45

Wentylacje połaci dachowej, mocowanie machaniczne dachówek za pomocą klamer SturmFix.

W wykładzie będzie przedstawiony temat wentylacji skośnych połaci dachowych oraz mocowania mechanicznego dachówek i prawidłowego projektowania tych elementów.

16:45 - 17:00

Sztywne pianki poliuretanowe PIR, PUR - podstawowe własności, zastosowania, perspektywy.

W wykładzie słuchacze zapoznani zostaną z jednym z najnowocześniejszych  termoizolatorów i jego aplikacyjnymi możliwościami we współczesnych  architektonicznych rozwiazaniach energooszczędnego budownictwa.

17:00 - 17:50

Przewiew na dachu płaskim - przykład błędu wykonawczego.

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich.

17:50 - 18:00

Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja.

Prowadzący
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90. jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Jest autorem książki „Wentylacja dachów i stropodachów” oraz wielu publikacji w prasie branżowej (Izolacje, Materiały Budowlane).
Miejsce
Hotel Cristal
Lipowa 3/5
15-424 Białystok