Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowe technologie - elementy elewacyjne, mała architektura, ściany murowane
PO/0041/Std/2014

Nowe technologie drobnowymiarowych elementów betonowych do wykonywania ścian konstrukcyjnych, elewacyjnych oraz małej architektury.
Systemy mocowań elewacji trójwarstwowych murowanych oraz wieszanych. Systemy konstrukcji murowanych.

2014-05-23

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Elementy elewacyjne w ścianach trójwarstwowych wentylowanych typu Teknoamerblok

16:30 - 17:00

Ściany murowane wewnętrzne i zewnętrzne, osłonowe, działowe międzylokalowe w pomieszczeniach użytkowych i garażowych

17:00 - 17:30

Mała architektura: ogrodzenia, murki oporowe, śmietniki.

17:30 - 18:00

Systemy mocowań ścian elewacyjnych oraz zbrojenia dla ścian konstrukcji wewnętrznych

Prowadzący
Miejsce
POOIA RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk