Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kontrola projektu architektoniczno-budowlanego i nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych
MP/0044/Std/2014

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, warun-ków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środo-wiska, ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej oraz utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.

Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabyt-ków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Dokumentacja procesu przedprojektowego, fazy projektowej oraz powykonawczej. Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego.

Wprowadzanie funkcji: wellnes&SPA, hotelowej, konferencyjnej.

2014-06-02

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 17:00

Wymagania podstawowe; proces przedprojektowy: kontrola w fazie projektowania

17:00 - 18:00

Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego; projekt powykonawczy; wprowadzenie funkcji: wellnes&SPA, hotelowej, konferencyjnej - także w obiekcie

Prowadzący
arch. Jolanta Skamla - studia na Wydziale Architektury PK, studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków na Politechnice Warszawskiej. Praca w PKZ/o Kraków, PKZ Arkona i własna firma. Stypendium Rządu Hiszpańskiego -Madryt. Prezentacja dziedzictwa kulturowego Krakowa i własnych prac projektowych na Uniwersytecie w Valladolid.
Ważniejsze realizacje:
• użyteczności publicznej m.in.- Budynek wielofunkcyjny UG Warszawa, Budynek RZGW Warszawa,
• liczne projekty w zakresie rewaloryzacji i modernizacji obiektów istniejących oraz zabytkowych m.in. zespół budynków KFM -na siedzibę ZUS-u, Dwór Czeczów, Fort 49 1/2 Mogiła, Muzeum im. ST. Wyspiańskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, siedziba Konserwatora Zabytków Kanonicza 24, Stacja Naukowa PAN w Paryżu (współpraca), Galeria Sztuki Polskiej w Dusseldorfie (współpraca), Pracownia- Galeria T. Kantora,
• banków - m.in Bank spółdzielczy w Wolbromiu, Pilicy, Charsznicy,
• obiekty sakralne i świeckie: MOW ss. Faustynek w Krakowie, obiekty klasztorne ss. Sercanek w Krakowie i Przemyślu, oo. Cystersów, projekt ołtarza i prezbiterium w kościele w Seltz we Francji, obiekty Kapituły Metropolitalnej w Krakowie,
• kooperacja z firmą K&P Consulting – w zakresie adaptacji, modernizacji i efektywnego zarządzania- opracowania koncepcyjne, obiekty m.in. w Janowie Lubelskim, Pałac w Mierzęcinie, Wieńcu Zdroju, Hotel Farmona w Krakowie.
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków