Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wprowadzenie do planowania przestrzennego
MP/0047/Std/2014

1. Struktura planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów.

5. Decyzje ULICP i WZ.

6. Funkcjonowanie gminnych dokumentów planistycznych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.

2014-06-23

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Struktura planowania przestrzennego w Polsce; obowiązujące akty prawne; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

17:00 - 17:20

Przerwa

17:20 - 19:00

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; decyzje ULICP i WZ; funkcjonowanie dokumentów planistycznych gmin

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków