Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa i usytuowanie budynków w projektowaniu architektoniczno-budowlanym
PK/0049/Std/2014

Systematyka podstawowych pojęć dotyczących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Projektowanie i zasady sytuowania budynków z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań techniczno-użytkowych w świetle obowiązujących przepisów.

2014-07-08

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 11:00

Podstawowe pojęcia i definicje

  1. Klasyfikacja części budynków o różnym przeznaczeniu, odporność pożarowa budynku, odporność ogniowa oraz stopień rozprzestrzeniania ognia i palność elementów, ściany oddzielenia przeciwpożarowego. 
  2. Projektowanie, sposoby wyznaczania i weryfikowania wymaganych parametrów elementów budowlanych, przed zastosowaniem w dokumentacji (dokumenty, instrukcje ITB, normy itp.).
  3. Wpływ ww. parametrów na usytuowanie obiektów budowlanych i budynków.

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 11:35

Prezentacja sponsora - 1

11:35 - 13:05

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

  1. Odległości pomiędzy budynkami na sąsiednich działkach.
  2. Odległości projektowanych budynków od innych obiektów.
  3. Odległości projektowanych budynków od niezabudowanej    działki - odległości pomiędzy częściami tego samego budynku (np. część wyższa i część niższa) i wymagania pożarowe tych elementów.
  4. Spotykane błędy w projektach, przykłady z „życia”.

13:05 - 13:25

Przerwa kawowa

13:25 - 13:40

Prezentacja sponsora - 2

13:40 - 14:40

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący

Mgr inż. Lucjan Gładysz: studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - uzyskany tytuł: mgr inż. pożarnictwa; 1998-2003 - praca w jednostkach straży pożarnej; 1999-2003 - na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu; 1995 - zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; od 2003 - prowadzenie usług w zakresie rzeczoznawstwa i doradztwa przeciwpożarowego.
Ważniejsze obiekty uzgodnione pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych i oddane do użytkowania: Zakłady produkcyjne KRONOSPAN - Mielec, Zakład HPL Pustków, Zakłady produkcyjne Grupy BRW (Mielec, Biłgoraj, Dachnów), niektóre obiekty technologiczne ZCH Organika Sarzyna, Obiekt Sky Tower we Wrocławiu oraz wiele innych obiektów - w tym budynków średniowysokich i wysokich mieszkalnych, piony nawodnione.

Miejsce
Siedziba POIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl