Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
MA/0011/War/2014

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2014-08-21

12:45 - 13:00

Rejestracja uczestników szkolenia

13:00 - 14:30

Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

Przyczyny prokrastynacji i braku efektywności
Omówienie metody GTD
Schemat efektywności
Omówienie poszczególnych elementów schematu
Końcowe wskazówki i zalecenia
 

14:30 - 14:45

przerwa kawowa

14:45 - 16:15

Efektywność i motywacja

Zasada Pareto
Analiza ABC
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami
Motywacja i sens życia
Pułapki umysłu twórcy
Praktyczne porady
Koszty
Rodzaje harmonogramów

16:15 - 16:35

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl