Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obiekty sportowe: sale gimnastyczne, technologia obiektów. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
MP/0051/Std/2014

Podstawowe wymogi dotyczące projektowania obiektów sportowych, związane z określaniem pojemności widowni, zapewnieniem widoczności, układu ewakuacyjnego, a także aspektami funkcjonalnymi i technologicznymi.

2014-09-15

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:15

Wprowadzenie, obowiązujące normy i przepisy prawa

16:15 - 16:45

Projektowanie widowni w obiektach sportowych

16:45 - 17:15

Wymogi funkcjonalne oraz technologiczne w projektowaniu obiektów sportowych

17:15 - 17:30

Energooszczędność, certyfikacja LED i BREEAM; praktyczne aspekty w projektowaniu obiektów sportowych

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków