Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
MP/0054/Std/2014

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wpływ zmian przepisów na rozwiązania paroizolacji w dachach.

Wybrane technologie dotyczące dachów.

2014-10-06

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:45

Woda na i w dachu - jej formy i sposoby przenoszenia istotne dla działania pokryć dachowych i eksploatacji dachów.

Wykład zawierać będzie wprowadzenie do zagadnień: wilgoć, formy działania wody, wentylacja, przewiew.

16:45 - 17:15

Wybrane szczegóły projektowania dachów płaskich, tarasów (w tym zielonych) i zbiorników wodnych

W prezentacji pokazane zostaną rozwiązania kompleksowe dla przekrojów dachów płaskich, balastowanych, w tym zielonych na podstawie omówienia jednego z projektów tarasu (dachu balastowanego) w ujęciu tradycyjnym lub odwróconym. Zaprezentowana zostanie również membrana hydroizolacyjna EPDM i jej właściwości w odniesieniu do wymagań późniejszego jej funkcjonowania.

17:15 - 17:45

Sztywne pianki poliuretanowe (PIR, PUR) - podstawowe właściwości, zastosowania, perspektywy

W wykładzie słuchacze zapoznani zostaną z jednym z najnowocześniejszych termoizolatorów i jego aplikacyjnymi możliwościami we współczesnych architektonicznych rozwiązaniach energooszczędnego budownictwa. Omówione zostaną elementarne właściwości fizyko chemiczne tych materiałów, także w kontekście inny popularnych termoizolatorów (wełny mineralnej i styropianu), oraz wypływające z zaznaczonych właściwości przewagi w konkretnych zastosowaniach np. termoizolacje dachów. Przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczące współczesnych ekologicznych i energetycznych ocen "zielonych certyfikatów" (BREEAM, LEED itp.) i sytuowanie omawianych pianek poliuretanowych.

17:45 - 18:25

Paro-izolacje w przegrodach dachowych – ich funkcje i podział.

Wykład będzie prezentował wszystkie funkcje paro-izolacji oraz ich podział na podgrupy materiałowe w  kontekście zaostrzenia przepisów zawartych w WT.

18:25 - 18:40

Przerwa kawowa

18:40 - 19:00

Przykład błędu wykonawczego - przewiew w dachu płaskim.

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich. Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja, dla chętnych indywidualne konsultacje z prowadzącym
 
Prowadzący
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90-tych jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Ma uprawnienia rzemieślnicze w dziedzinie stolarki budowlanej i dekarstwa.
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Sponsorzy