Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne dla żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół
MP/0055/Std/2014

Znajomość podstawowych wymogów związanych z projektowaniem obiektów oświatowo wychowawczych, mających na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego i higienicznego przebywania w w/w obiektach.

2014-09-22

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:15

Obowiązujące przepisy przy projektowaniu obiektów oświatowo-wychowawczych

16:15 - 16:45

Projektowanie żłobków i klubów dziecięcych

16:45 - 17:15

Projektowanie przedszkoli i szkół

17:15 - 17:30

Zaplecza sanitarno-socjalne dla wymienionych grup obiektów

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków