Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego - część II
ZP/0056/Std/2014

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu MIiR - Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

2014-10-02

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Metodologia obliczania charakterystyk energetycznych

Omówienie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 12:00

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie tematu, dyskusja, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Teatr Mały
ul. Ks. Bogusława X 6
70-440 Szczecin