Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego - część II
ZP/0057/Std/2014

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

2014-10-01

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Metodologia obliczania charakterystyk energetycznych

Omówienie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnego oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

18:00 - 18:20

Przerwa kawowa

18:20 - 19:00

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie tematu, dyskusja, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

Miejsce
siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Piastowska 21
75-400 Koszalin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl