Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawowe definicje i procedury wynikające z Prawa budowlanego
MA/0058/Std/2014

Podstawowe definicje w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.

Procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Procedury w organie nadzoru budowlanego dotyczące projektu budowlanego zamiennego.

2014-10-15

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 15:00

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

obiekty oraz roboty zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia

15:00 - 16:00

Odstępstwo od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę : istotne czy nieistotne

16:00 - 16:20

Przerwa

16:20 - 18:30

Postępowanie administracyjne po stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę

Prowadzący

16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Miejsce
sala konferencyjna XII p.
Al. Jerozolimskie 44
Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl