Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
MA/0060/Std/2014

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wpływ zmian przepisów na rozwiązania paroizolacji w dachach.

Wybrane technologie dotyczące dachów.

2014-10-23

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Woda na i w dachu - jej formy i sposoby przenoszenia istotne dla działania pokryć dachowych i eksploatacji dachów.

Wykład zawierać będzie wprowadzenie do zagadnień: wilgoć, formy działania wody, wentylacja, przewiew.

14:45 - 15:05

Rola okien dachowych w budownictwie energooszczędnym.

W wykładzie zostanie poruszona kwestia bilansu energetycznego i jego zależności od doboru typu i wielości okien, ich usytuowania, a także sposobu montażu w połaci dachowej. Zostanie tez przedstawiona prezentacja programów wspomagających projektowanie w zakresie prawidłowego doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym -  Daylight visualizer oraz w zakresie bilansu energetycznego budynku – Energy&Indoor Climate visualizer. Monika Kupska-Kupis  VELUX Polska Sp. z o.o.

15:05 - 15:35

Dachy płaskie TechnoNICOL – nowoczesne rozwiązania dla każdego.

W wykładzie zostanie poruszona  ogólna tematyka dachów płaskich oraz  zagadnienia dotyczące  popularnych dachów balastowych – odwróconych i zielonych. Pokazane zostaną możliwości różnego rodzaju montażu pokryć dachowych i ich zastosowań (papy oraz folie dachowe PVC).Małgorzata Bęza TechnoNICOL Polska Sp. z o.o. 

15:35 - 16:15

Paro-izolacje w przegrodach dachowych – ich funkcje i podział.

Wykład będzie prezentował wszystkie funkcje paro-izolacji oraz ich podział na podgrupy materiałowe w  kontekście zaostrzenia przepisów zawartych w WT.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:00

Sztywne pianki poliuretanowe (PIR, PUR) – podstawowe własności, zastosowania, perspektywy.

W wykładzie słuchacze zapoznani zostaną z jednym
z najnowocześniejszych termoizolatorów i jego aplikacyjnymi  możliwościami we współczesnych architektonicznych rozwiązaniach energooszczędnego budownictwa. Omówione zostaną elementarne właściwości fizyko chemiczne tych materiałów, także w kontekście innych popularnych termoizolatorów  (wełny mineralnej i styropianu), oraz wypływające z zaznaczonych właściwości  przewagi w konkretnych zastosowaniach np. termoizolacje dachów. Przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczącej współczesnych  ekologicznych i energetycznych ocen „zielonych certyfikatów” (BREEAM, LEED itp.) i sytuowanie omawianych pianek poliuretanowych. Krzysztof Milczarek Balex Metal

17:00 - 17:50

Przykłady błędów wykonawczych - przewiew w dachu płaskim.

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich.

17:50 - 18:00

Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja, dla chętnych indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Prowadzący

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90-tych jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Ma uprawnienia rzemieślnicze w dziedzinie stolarki budowlanej i dekarstwa.

Miejsce
Sala Konferencyjna IA RP - I piętro
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy