Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej
MP/0061/Std/2014

Przepisy ogólne mające zastosowanie przy projektowaniu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, będące wskazówkami do projektowania i opiniowania ww. obiektów.

2014-10-13

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:15

Obowiązujące przepisy mające zastosowanie przy projektowaniu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej

16:15 - 16:45

Projektowanie zakładów fryzjerskich

16:45 - 17:15

Projektowanie zakładów kosmetycznych

17:15 - 17:45

Projektowanie zakładów odnowy biologicznej

17:45 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl