Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
WM/0062/Std/2014

Wybrane technologie dotyczące dachów.

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wpływ zmian przepisów na rozwiązania paroizolacji w dachach.

2014-11-05

14:00 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:15

Woda na i w dachu - jej formy i sposoby przenoszenia istotne dla działania pokryć dachowych i eksploatacji dachów.

Wykład zawierać będzie wprowadzenie do zagadnień: wilgoć, formy działania wody, wentylacja, przewiew.

15:15 - 15:35

Rola okien dachowych w budownictwie energooszczędnym-Monika Kupska-KupisVELUX Polska Sp. z o.o.

W wykładzie zostanie poruszona kwestia bilansu energetycznego i jego zależności od doboru typu i wielości okien, ich usytuowania, a także sposobu montażu w połaci dachowej. Zostanie tez przedstawiona prezentacja programów wspomagających projektowanie w zakresie prawidłowego doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym -  Daylight visualizer oraz w zakresie bilansu energetycznego budynku – Energy&Indoor Climate visualizer. Monika Kupska-Kupis  VELUX Polska Sp. z o.o.

15:35 - 16:05

Sztywne pianki poliuretanowe (PIR, PUR) – podstawowe własności, zastosowania, perspektywy - Krzysztof Milczarek Balex Metal.

W wykładzie słuchacze zapoznani zostaną z jednymz najnowocześniejszych termoizolatorów i jego aplikacyjnymi  możliwościami we współczesnych architektonicznych rozwiązaniach energooszczędnego budownictwa. Omówione zostaną elementarne właściwości fizyko chemiczne tych materiałów, także w kontekście innych popularnych termoizolatorów  (wełny mineralnej i styropianu), oraz wypływające z zaznaczonych właściwości  przewagi w konkretnych zastosowaniach np. termoizolacje dachów. Przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczącej współczesnych  ekologicznych i energetycznych ocen „zielonych certyfikatów” (BREEAM, LEED itp.)i sytuowanie omawianych pianek poliuretanowych.
 

16:05 - 16:45

Paro-izolacje w przegrodach dachowych – ich funkcje i podział.

Wykład będzie prezentował wszystkie funkcje paro-izolacji oraz ich podział na podgrupy materiałowe w  kontekście zaostrzenia przepisów zawartych w WT.

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:50

Przykład błędu wykonawczego - przewiew w dachu płaskim.

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich.

Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja, dla chętnych indywidualne konsultacje z prowadzącym.

17:30 - 18:20

Przykłady błędów wykonawczych - przewiew w dachu płaskim.

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich.

18:20 - 18:30

Podsumowanie tematów, pytania, dyskusja, dla chętnych indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Prowadzący
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90-tych jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Ma uprawnienia rzemieślnicze w dziedzinie stolarki budowlanej i dekarstwa.
Miejsce
Sala Konferencyjna VIII piętro
1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Sponsorzy