Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
WM/0063/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-10-28

10:00 - 10:15

rejestracja uczestników

10:15 - 10:45

Odpowiedzianość cywilna - zagadnienia ogólne

1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
2. Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców
3. Odpowiedzialność cywilna za pracowników
4. Odpowiedzialność cywilna - przedawnienie roszczeń
5. Przykłady szkód i roszczeń

10:45 - 12:00

odpowiedzialność zawodowa -obowiązkowe ubezpieczenie zawdowe OC architektów

1. Suma gwarancyjna
2. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
3. Zakres podmiotowy ubezpieczenia
4. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów: czasowy zakres
    ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, obowiązki
    Ubezpieczyciela, obowiązki Ubezpieczonego
5. Przykłady szkód i roszczeń

12:00 - 12:30

Relacje; Inwestor/Zamawiający, a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych – program IARP

•Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe Architekta • Różnice pomiędzy odpowiedzialnością Architekta, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej •Przykłady szkód i roszczeń •Sposób skutecznego zabezpieczenia prowadzonej działalności – Program IARP •Roszczenia w związku z naruszeniem Praw Autorskich •Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności •Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP: - rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarnych - czynności zawodowych w zakresie geologii inżynierskiej - czynności w zakresie geodezji •Przykłady szkód i konsekwencji w związku z działalnością Architektów i biur architektoniczno - projektowych •Jak konstruować umowy z Inwestorami, gwarancje rękojmi, kary umowne, odpowiedzialność za zobowiązania.

12:30 - 13:00

Podsumowanie szkolenia - najważniejsze aspekty poruszanych tematów

1. Pytania
2. Dyskusja
3. Podsumowanie szkolenia - najważniejsze aspekty poruszanych
    tematów
4. Zakończenie
Prowadzący
Miejsce
sala konferencyjna VIII piętro
1 Maja 13
10-117 Olsztyn