Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle wymagań Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
PO/0064/Std/2014

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wpływ zmian przepisów na rozwiązania paroizolacji w dachach.

Wybrane technologie dotyczące dachów.

2014-11-06

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Woda na i w dachu - jej formy i sposoby przenoszenia istotne dla działania pokryć dachowych i eksploatacji dachów.

Wykład zawierać będzie wprowadzenie do zagadnień: wilgoć, formy działania wody, wentylacja, przewiew.

14:45 - 15:15

Membrany SealEco EPDM - przykład zaawansowanej bariery przeciwwodnej. Wybrane szczegóły projektowania dachów płaskich, tarasów (w tym zielonych)

 Prezentacja pokazuje przede wszystkim  membranę hydroizolacyjną EPDM i jej właściwości w odniesieniu do wymagań późniejszego jej funkcjonowania. W dalszej części pokazane zostaną rozwiązania kompleksowe dla przekrojów dachów płaskich, balastowanych, w tym zielonych. 
Prezentacja to omówienie jednego z projektów tarasu (dachu balastowanego)  w ujęciu tradycyjnym lub odwróconym, z bogatą dokumentacją fotograficzną.

15:15 - 15:45

Sztywne pianki poliuretanowe (PIR, PUR) – podstawowe własności, zastosowania, perspektywy

Krzysztof Milczarek Balex Metal. W wykładzie słuchacze zapoznani zostaną z jednym
z najnowocześniejszych termoizolatorów i jego aplikacyjnymi  możliwościami we współczesnych architektonicznych rozwiązaniach energooszczędnego budownictwa. Omówione zostaną elementarne właściwości fizyko chemiczne tych materiałów, także w kontekście innych popularnych termoizolatorów  (wełny mineralnej i styropianu), oraz wypływające z zaznaczonych właściwości  przewagi w konkretnych zastosowaniach np. termoizolacje dachów. Przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczącej współczesnych  ekologicznych i energetycznych ocen „zielonych certyfikatów” (BREEAM, LEED itp.)
i sytuowanie omawianych pianek poliuretanowych.

15:45 - 16:25

Paro-izolacje w przegrodach dachowych – ich funkcje i podział

Wykład będzie prezentował wszystkie funkcje paro-izolacji oraz ich podział na podgrupy materiałowe w  kontekście zaostrzenia przepisów zawartych w WT. 

16:25 - 16:40

Przerwa kawowa

16:40 - 17:40

Przykład błędu wykonawczego - przewiew w dachu płaskim

Na konkretnym przykładzie zostanie omówiony przewiew jako możliwe zagrożenie dla funkcjonowania dachów płaskich
Prowadzący
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90-tych jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Ma uprawnienia rzemieślnicze w dziedzinie stolarki budowlanej i dekarstwa.
Miejsce
Gdański Park Naukowo - Technologiczny, sala AB budynek C
ul. Trzy Lipy 3
Gdańsk
Sponsorzy