Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona pomieszczeń przed hałasem pogłosowym
PO/0065/Std/2014

Powstawanie pogłosu w pomieszczeniu. Hałas pogłosowy i jego oddziaływanie na człowieka. Czas pogłosu, korzystny i niekorzystny wpływ pogłosu na komfort użytkowania pomieszczeń. Zalecenia projektowe dotyczące czasu pogłosu.

Stosowanie materiałów wykończeniowych do modulacji akustyki pomieszczeń.

Stan prawny dotyczący ograniczenia hałasu pogłosowego oraz wytyczne normy akustycznej PN-B-02151-4.

2014-11-05

16:30 - 17:00

Rejestracja

17:00 - 17:30

Wprowadzenie w planowane zmiany prawne i normy akustyczne 2014

dr Andrzej Kulowski

17:30 - 18:10

Akustyczne materiały mikroperforowane

 dr Christian Nocke

18:10 - 18:45

Akustyczne materiały systemu Barrisol

mgr Jacek Śliwiński

18:45 - 19:00

Szklane ściany akustyczne Aluron

19:00 - 19:15

Wykładziny dzwiękochłonne Show Contract Group

Prowadzący
katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego z Wydziału Architektury PG
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk