Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkoły podstawowe, szkoły średnie. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
MP/0066/Std/2014

Wymogi funkcjonalne, formalne oraz techniczne związane z projektowaniem obiektów szkół podstawowych i średnich.

Aspekty projektowania zrównoważonego oraz certyfikacji budynków i ich wpływu na proces projektowy.

2014-10-27

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników.

16:00 - 16:15

Tendencje w projektowaniu obiektów szkół podstawowych oraz średnich; omówienie.

16:15 - 17:00

Projektowanie szkół – wymagania funkcjonalne, prawne oraz techniczne. Projektowanie zrównoważone.

17:00 - 17:45

Omówienie studiów przypadku: niewielki, średni oraz duży obiekt szkoły podstawowej i średniej.

17:45 - 18:00

Dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków