Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Forum Autodesk 2014 – Dotknij Innowacji
IARP/0006/Konf/2014

Forum Autodesk 2014 to 40 sesji poświęconych innowacjom i narzędziom projektowym w różnych sektorach przemysłu, w architekturze, budownictwie, mediach i rozrywce.

Sesja specjalna prowadzona przez Lynn Allen, Autodesk Technical Evangelist:
Przyszłość projektowania oraz potencjał chmury w procesie tworzenia produktów.

2014-11-04

08:00 - 09:00

Informacje organizacyjne i rejestracja uczestników

FORUM AUTODESK 2014 - DOTKNIJ INNOWACJI to wydarzenie branżowe poświęcone najnowszym zagadnieniom usprawniania procesów projektowych i biznesowych organizowane przez Autodesk Sp. z o.o.
Dalsze informacje na stronie www organizatorów FORUM oraz bezpośrenio w agdendzie sesji dotyczącej architektury i budownictwa.

UWAGA: architekci, którzy zgłoszą swój udział, otrzymają mailem lub telefonicznie informację na temat przekazania biletu uprawniającego do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji i sposobu rejestracji na konferencji.

Równolegle zaplanowano sesje tematyczne w obszarach:
 • Obiekty i instalacje przemysłowe
 • GIS/Energetyka
 • Przemysł i mechanika
 • Media i rozrywka
Uczestnicy będę mogli wybrać udział w każdej z oferowanych sesji.
Poniżej agenda sesji Architektura i Budownictwo:

09:00 - 10:00

Przyszłość projektowania

Sesja główna – Przyszłość Projektowania – gość specjalny: Lynn Allen, Autodesk Technical Evangelist; Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce

10:00 - 11:45

Sesje do wyboru

 • Kompleksowy proces projektowania i realizacji budynku biurowego - studium przypadku. Najwyższa jakość obrazu i moc obliczeniowa stacji roboczych HP z procesorami Intel
 • Autodesk Plant Design - integracja procesu w jednym pakiecie

11:45 - 12:15

Przerwa na kawę

12:15 - 13:30

Sesje do wyboru

 • Wykorzystanie modelu BIM w procesie realizacji budynku – narzędzia
 • Zintegrowane projektowanie obiektów przemysłowych w oparciu o pakiety Building Design Suite i Plant Design Suite

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:30

Sesje do wyboru

 • Inwentaryzacja cyfrowa - od budynku do modelu cyfrowego
 • Autodesk 360 – omówienie możliwości chmury Autodesk dla branży architektury i budownictwa
 • Symulacje w projektowaniu architektonicznym i budowlanym (ang.)
 • BIM w Wielkiej Brytanii – ramy prawne i praktyka stosowania

15:30 - 16:00

Przerwa na kawę

16:00 - 17:00

Sesje do wyboru

 • Projektowanie koncepcyjne z Autodesk Formit i Autodesk Dynamo
 • Wizualizacja projektów: zasady tworzenia dobrej prezentacji (ang.)
 • BIM od początku – jak wdrożyć z sukcesem
Prowadzący
Miejsce
Stadion Narodowy w Warszawie
Aleja Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Organizatorzy
 • Główny organizator: Autodesk