Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Legalizacja samowoli budowlanej i oddanie obiektu budowlanego do użytkowania
MA/0067/Std/2014

Legalizacjia samowoli budowlanej oraz oddanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Podstawowe definicje prawa budowlanego, obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedury w organie nadzoru budowlanego dotyczące projektu budowlanego zamiennego.

2014-11-19

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 15:00

Samowola budowlana a jej konsekwencje i procedura ewentualnej legalizacji

15:00 - 15:15

Przerwa

15:15 - 17:15

Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania

a) zawiadomienie o zakończeniu budowy
b) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
c) wymagane dokumenty

17:15 - 17:30

Przerwa

17:30 - 18:30

Procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Prowadzący

16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Miejsce
sala konferencyjna XII p.
Al. Jerozolimskie 44
Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl