Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne dla obiektów żywieniowo żywnościowych
MP/0069/Std/2014

Rozwiązania funkcjonalne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i pracowników oraz przepisy prawne związane z projektowaniem ww. obiektów.

2014-11-17

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:15

Obowiązujące przepisy przy projektowaniu obiektów żywieniowo żywnościowych

16:15 - 17:00

Projektowanie kiosków spożywczych małych i dużych sklepów spożywczych

17:00 - 17:45

Projektowanie punktów małej gastronomii oraz restauracji

17:45 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków