Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka pogłosowa i izolacyjność akustyczna w obiektach budowlanych. Ekologiczne rozwiązania akustyczne z wełny drzewnej i mineralnej.
WP/0072/Std/2014

Wprowadzenie w zagadnienia akustyki i pokazanie zastosowania konkretnych produktów w projektach architektonicznych.
Prezentacja wybranych rozwiązań detali technicznych i ich zastosowań.

2014-11-19

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 15:30

Zakres i forma projektu akustycznego oraz przykłady wybranych realizacji

Zakres i forma projektu akustycznego budynku w świetle wymagań polskich przepisów.

Projektowanie pomieszczeń dla mowy i muzyki na przykładzie wybranych realizacji.

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:30

Hałas pogłosowy

Hałas pogłosowy w budynkach i sposoby jego ograniczania.

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:30

Prezentacja produktów akustycznych. Przykładowe błędy i prawidłowe rozwiązania projektowe i wykonawcze

Prezentacja produktów akustycznych Knauf AMF / Heradesign.

Kształtowanie akustyki w budynkach wielorodzinnych –  najczęstsze błędy oraz prawidłowe rozwiązania w projektowaniu i w wykonawstwie.

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Organizatorzy
  • Współorganizator: Knauf AMF Sp. z o.o.
Sponsorzy