Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

II szkolenie z cyklu program obowiązkowy – aspekty higieniczne i zdrowotne występujące w procesie projektowania obiektów budowlanych
SL/0074/Std/2014

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zasady uzgadniania dokumentacji, tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych.

Aspekty higieniczne i zdrowotne występujące w procesie projektowania obiektów budowlanych.

2014-11-25

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Główny prowadzący: mgr inż. Jolanta Szymańska
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:15

Wykład i prezentacja – przedstawiciel firmy.

Producent i dostawca armatury sanitarnej, urządzeń do wyposażenia sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej, armatury szpitalnej oraz armatury do kuchni profesjonalnej: Firma „DELABIE Sp. z o. o.”
 

17:15 - 17:45

Pytania, dyskusja.

17:45 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.

Prowadzący

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych.
Wieloletni kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, uczestnik procedur stanowienia prawa branżowego.
Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych z listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - uprawnienia bez ograniczeń - działający z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSW.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl