Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zamówienia publiczne - jak skutecznie podjąć wyzwanie
DS/0075/Std/2014

Zaznajomienie architektów z aktualnym stanem prawnym w zakresie zamówień publicznych oraz omówienie kazusów.
Omówienie kryteriów oceny ofert
w procedurze przetargowej.
Zaprezentowanie sposobów reagowania na niedozwolone praktyki zamawiających.

2014-11-27

10:00 - 11:00

Omówienie aktualnego stanu prawnego.

11:00 - 11:30

Progi stosowania ustawy.

11:30 - 12:30

Zasady udzielania zamówień.

12:30 - 13:00

Przerwa na lunch.

13:00 - 13:45

Opis przedmiotu Zamówienia.

13:45 - 14:45

Niedozwolone praktyki zamawiających

  • przykładowe rozwiązania,
  • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań - analiza aktualnego rozporządzenia w sprawie dokumentów.

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:30

Kryteria oceny ofert.

15:30 - 16:00

Warsztat - omówienie kazusów.

Prowadzący
Adwokat, poprzednio kilkuletni pracownik jednej z agend rządowych, w której zajmował się obsługą zamówień publicznych, uczestniczył w ponad stu postępowaniach o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i publicznych głównie z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi, ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za wiedzę teoretyczną popartą praktyką.
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław