Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przedszkola i żłobki. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania ww. obiektów.
MP/0076/Std/2014

Wymogi funkcjonalne, formalne oraz techniczne związane z projektowaniem obiektów przedszkoli i żłobków.
Projektowanie zrównoważone i certyfikacja budynków oraz ich wpływu na proces projektowy.

2014-11-24

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników.

16:00 - 16:15

Tendencje w projektowaniu obiektów przedszkoli i żłobków; omówienie.

16:15 - 16:45

Projektowanie przedszkoli i żłobków - wymagania funkcjonalne, prawne oraz techniczne. Projektowanie zrównoważone

16:45 - 17:15

Omówienie studiów przypadku.

17:15 - 17:45

Pytania i dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków