Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów leczniczych
MP/0078/Std/2014

Podstawowe wymogi związane z projektowaniem obiektów ochrony zdrowia.

2014-12-08

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:15

Obowiązujące przepisy przy projektowaniu podmiotów leczniczych

16:15 - 17:45

Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości przy projektowaniu podmiotów leczniczych

17:45 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Miejsce
Małopolska Okręgowa izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl