Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Higiena, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania budynków w praktyce architekta
PK/0079/Std/2014

Wymagania higieniczno-sanitarne i BHP stawiane budynkom.

Projektowanie budynków oraz zasady ich sytuowania, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań technicznych i użytkowych.

Użytkowanie budynków i konsekwencje założeń przedprojektowych.

2014-12-18

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 11:00

Obowiązujące przepisy sanitarno – techniczne i BHP

  • Wymagania związane z sytuowaniem budynków
  • Wymagania związane z projektowaniem budynków
  • Wymagania związane z fazą inwestycji (uzgodnienia projektu, pozwolenie na budowę, odbiory budynku, użytkowanie budynku)

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 11:35

Prezentacja sponsora - 1

11:35 - 13:05

Wymagania higieniczno – sanitarne i BHP z przykładami

  • Budynki oświatowe
  • Budynki służby zdrowia
  • Budynki hotelowe
  • Budynki z lokalami gastronomicznymi
  • Spotykane błędy w projektach, przykłady z „życia”

13:05 - 13:25

Przerwa kawowa

13:25 - 13:40

Prezentacja sponsora - 2

13:40 - 14:40

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów