Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawowe definicje i procedury wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
MA/0080/Std/2014

Pogłębienie wiedzy w zakresie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Procedury administracyjne prowadzone na podstawie przedmiotowej Ustawy.

Odpowiedzialność karna, zawodowa, cywilna oraz dyscyplinarna uczestników procesu budowlanego.

2015-01-14

16:00 - 16:15

Rejestracja

16:15 - 17:45

Odpowiedzialność karna, zawodowa, cywilna i dyscyplinarna uczestników procesu budowlanego

Odpowiedzialność karna, zawodowa, cywilna oraz dyscyplinarna uczestników procesu budowlanego: projektanta, inwestora.

17:45 - 18:00

Przerwa

18:00 - 19:30

Podstawowe definicje i procedury administracyjne wynikające z ustawy Prawo budowlane

Podstawowe definicje i procedury administracyjne wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:
a) roboty budowlane;
b) pozwolenie na budowę czy zgłoszenie; obiekty oraz roboty zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia;
c) odstępstwo od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę:
  • odstępstwa nieistotne;
  • odstępstwa istotne na podstawie art. 36 a Ustawy Prawo budowlane;
  • legalizacja odstępstw istotnych już dokonanych- procedura w PINB;
d) oddanie obiektu budowlanego do użytkowania;
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy;
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.


 
Prowadzący
16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Miejsce
Sala konferencyjna XIIp.
Al. Jerozolimskie 44 (d.Universal)
00-024 Warszawa