Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ocena trwałości projektowanych przegród budowlanych pod względem cieplno-wilgotnościowym. Wymagania normowe a rzeczywistość
DS/0081/Std/2014

Zaprezentowanie podstaw teoretycznych i praktycznych nowoczesnych metod projektowania przegród z punktu widzenia cieplno-wilgotnościowego w odniesieniu do normowych metod uproszczonych.
Analiza przegród z wykorzystaniem programu symulacyjnego WUFI.


2015-01-19

12:00 - 12:30

Część teoretyczna- nowoczesne metody projektowania przegród z punktu widzenia cieplno-wilgotnościowego w odniesieniu do normowych metod uproszczonych:

 
 • Wpływ czynników klimatycznych na przegrody budowlane.
 •  Wymagania dotyczące oceny wilgotnościowej przegród zgodnie z Warunkami Technicznymi z dnia 5 lipca 2013 roku.
 • Sprawdzenie warunku wystąpienia kondensacji wewnątrz przegrody według normy PN-EN 13788.
 • Założenia przyjmowane podczas obliczeń normowych (wg PN-EN 13788) oraz związane z nimi uproszczenia.
 • Transport wilgoci przez konwekcję i jego wpływ na ocenę wilgotnościową przegród budowlanych.
 •  Analiza przegród z wykorzystaniem programu symulacyjnego WUFI.
 
 

12:30 - 13:00

Część praktyczna – przykłady obliczeń dla stropodachu o konstrukcji drewnianej:

 • Założenia wstępne do obliczeń.
 •  Sprawdzenie kondensacji wewnątrz przegrody zgodnie z normą PN-EN 13788 dla stropodachu o różnym położeniu geograficznym.
 • Symulacja komputerowa w programie WUFI – warunki brzegowe po obu stronach przegrody.
 • Symulacja dla stropodachu z uwzględnieniem konwekcyjnego transportu wilgoci oraz analiza jej wyników.
 • Zastosowanie folii aktywnej jako paroizolacji w stropodachu. Analiza wyników symulacji dla tak dobranej paroizolacji.
 •  Porównanie wyników symulacji dla dwóch stropodachów różniących się barwą powierzchni zewnętrznej.
 •  Podsumowanie wyników przeprowadzonych obliczeń przykładowych.
 
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław