Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

I szkolenie z cyklu "Jazda dowolna" – Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, w świetle wymagań polskich przepisów.
SL/0003/Std/2015

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych, kształtowanie akustyki architektonicznej i budowlanej w obiektach użyteczności publicznej i budynkach wielomieszkaniowych oraz ochrona przed hałasem w skali urbanistycznej.
Wymagania wobec projektantów wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2015-01-27

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 15:45

Wykład

Wymagania ustawowe dotyczące:
- wprowadzania inwestycji do środowiska - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę.
- dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku oraz kwalifikacji terenu podlegającego ochronie akustycznej.
Przykłady kształtowania klimatu akustycznego w środowisku oraz sposoby realizacji zabezpieczeń przeciwdźwiękowych.

Prowadzący:
Dr inż. Rafał Żuchowski
Ekspert Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa, Politechniki Śląskiej (Laboratorium Akustyczne Politechniki Śląskiej).
Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

 

15:45 - 16:30

Wykład

Wymagania ustawowe dotyczące:
- izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
- dopuszczalnego poziomu hałasu w budynku.
Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej.

Prowadzący:
Dr inż. Leszek Dulak

Ekspert Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa, Politechniki Śląskiej (Laboratorium Akustyczne Politechniki Śląskiej).
Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład

Zakres i forma projektu akustycznego budynku w świetle wymagań obowiązujących przepisów.
Hałas pogłosowy w budynkach i sposoby jego ograniczania.
Projektowanie pomieszczeń dla mowy i muzyki. Przykłady wybranych realizacji.
Studium przypadku:
- nowa ambasada RP w Berlinie,
- Centrum Kongresowe w Katowicach,
- Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie,
- Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach.

Prowadzący:
Dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
Członek Sekcji Akustyki Środowiska i Architektury przy Komitecie Akustyki PAN

17:45 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 18:30

Wykład i prezentacja

Producent, projektant i sprzedawca systemów akustycznych do ścian i sufitów:
Firma „Knauf AMF Heradesign”

Wykład i prezentacja – przedstawiciel firmy.
Inż. Tomasz Krajewski
Specjalista, menadżer – firma Knauf AMF Heradesign.

18:30 - 19:00

Pytania i dyskusja

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: SARP O/ Katowice
Katowice, Dyrekcyjna 9
biuro@sarp.katowice.pl

www.sarp.katowice.pl

Sponsorzy