Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Architekt - zadowolony i szczęśliwy, czy smutny i strapiony?
WP/0002/War/2015

Zasady wypracowania technik coachingowych i odpowiedzialność za wynik wdrożenia ich do realnego świata - własnego biura.

Ćwiczenia praktyczne - praca na realnych wyzwaniach i sprawdzonych przykładach.

Omówienie kwestii mobilizujących architektów do realizowania celów oraz umożliwiających maksymalne wykorzystanie własnych talentów i kompetencji.

Zwiększenie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem projektowym, budowanie efektywnych relacji, wywieranie wpływu na podwładnych oraz motywowania ich.

2015-02-12

09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:45

Śniadanie z firmą ProData

Prezentacja ProData - „Sprawna komunikacja w firmie- ..…czyli jak mądrze i łatwo używać chmury”. 
Podczas naszego spotkania wytłumaczymy, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „chmura”. Zaprezentujemy, jakie możliwości ona daje. Pokażemy również , że używanie usług tego typu może znacząco ułatwić pracę - zarówno w dużej jak i w bardzo małej firmie 

10:45 - 11:00

Przerwa

11:00 - 11:20

Otwarcie warsztatów

1. Prezentacja Trenerów oraz Uczestników
2. Umówienie celów warsztatów.

11:20 - 12:50

Architekt - lider z autorytetem na trudne czasy - menedżer i/czy coach.

1. Naturalne predyspozycje – DNA lidera,
2. Narzędzia coachingowe stosowane przez skutecznych liderów,
3. Jak efektywnie budować autorytet wśród podwładnych,
4. Ostateczne kryterium oceny – REZULTAT.

12:50 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:30

Budowanie motywacji pracowników z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

1. Inaczej o motywacji,
2. Kierunek, spójność i konsekwencja,
3. Jak docierać do entuzjazmu i zaangażowania pracowników,
4. Pułapki motywacji,
5. (de)Motywacja jest wszędzie.

14:30 - 14:40

Przerwa

14:40 - 16:10

Efektywne zarządzanie zespołem architektonicznym

1. Planowanie, monitoring i rozliczanie,
2. Skuteczny feedback,
3. Rozmowy dyscyplinujące.

16:10 - 16:20

Przerwa

16:20 - 17:50

Strefa rozwoju

1. Proaktywna postawa,
2. Przekuwanie potencjału na efekty,
3. Zwiększanie przestrzeni wpływów,
4. Impuls kreatywności.

17:50 - 18:15

Zamknięcie szkolenia

1. Podsumowanie szkolenia (dyskusja),
2. Runda kończąca,
3. Pożegnanie. 
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Ukończyła studia na Politechnice Poznańskiej z tytułem mgr. inż. architekta. Od 15 lat prowadzi własną firmę architektoniczną i zarządza nią jako Prezes Spółki. Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W 2012 roku otrzymała Certyfikację International Coach ICC oraz Certyfikację Instytutu Neurointeligencjii "Lab profile Practitioner by Shelle Rose Charvet" .
W listopadzie 2014 roku otrzymała Dyplom Studiów Podyplomowych na UE w Poznaniu - praca pt: "Coaching jako narzędzie do zarządzania firmą".

Doświadczenie zawodowe:
praktykujący architekt, od 6 lat prowadzi także coaching zespołowy dla architektów w swojej firmie, a od 2 lat zajmuje się zagadnieniami: life coaching i coaching kariery. Prowadziła wykłady i zajęcia coachingu w Wyższej Szkole Kadry dla Europy w Poznaniu.
Z wykształcenia mgr inż. informatyk, absolwent kierunku „Systemy Mikrokomputerowe” na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

Od 19 lat rozwija działalność poznańskiej firmy ProData.

Poza zarządzaniem zajmuje się, od strony merytorycznej, kierowaniem projektami informatycznymi.

Entuzjasta pozbywania się zbędnej infrastruktury informatycznej na rzecz korzystania z usług chmurowych … co stara się przekazać innym.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Sponsorzy