Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Działania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie udzielania odstępstw na podstawie warunków technicznych
MP/0005/Std/2015

Zastosowanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

2015-02-23

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Odstępstwo na brak światła dziennego pomieszczeń pracy.

16:30 - 17:00

Odstępstwo na zagłębienie pomieszczeń pracy.

17:00 - 17:30

Odstępstwo w zakresie wymaganej wysokości.

17:30 - 18:00

Odstępstwo na podstawie ekspertyzy.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków