Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków
MP/0007/Std/2015

Akustyka w projektowaniu budynków, podstawowe pojęcia, wymagania normowe.

2015-02-16

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Pojęcia podstawowe

17:00 - 17:30

Wymagania normowe, wykorzystanie danych katalogowych, rozwiązania praktyczne

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl