Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Analiza najczęstszych przyczyn oraz skutków wad w różnorodnych branżach wykonawstwa pod klucz – od projektowania po użytkowanie, na podstawie licznych przykładów
DS/0008/Std/2015

Najczęściej występujące wady projektowe wynikające z niewłaściwego doboru materiałów.

Poprawne projektowanie szczegółów wykonawczych oraz umiejętne stosowanie trwałych i bezobsługowych rozwiązań projektowych.

2015-04-20

12:00 - 13:30

Omówienie zakresu i znaczenia różnorodnych branż budownictwa ogólnego w realizacji obiektów pod klucz.

  • Braki i błędy projektowe jako istotne przyczyny powstawania usterek budowlanych.
  • Niewłaściwe użytkowanie jako przyczyna powstawania usterek.

13:30 - 14:00

Woda i zawilgocenie jako najczęstsze przyczyny destrukcji materiałów budowlanych prowadzące do powstawania usterek.

14:00 - 15:00

Wybrane usterki i ich skutki - przykłady z różnorodnych branż budowlanych.

  • Krytyczna analiza zasadności zgłoszeń usterkowych.
  • Bieżące procedury kontrolne dla umożliwienia uniknięcia usterek.
Prowadzący
Rzeczoznawca Budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na liście Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo obiektów od 2005 roku. Regularne uczestnictwo i wygłaszane referaty w konferencjach naukowo-technicznych – REMO, Awarie budowlane, Warsztaty rzeczoznawcy budowlanego od 2000 roku. Regularne publikacje w czasopismach naukowo-technicznych – Inżynier budownictwa, Builder, Dachy oraz prowadzenie licznych szkoleń zawodowych dla członków Izb Inżynierów Budownictwa od 2011 roku.
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław