Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

I szkolenie z cyklu "życie i cała reszta" – Projektowanie fasad systemowych opartych na strukturze aluminiowej i przeszkleniach połaciowych
SL/0009/Std/2015

Poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania fasad systemowych, mając w szczególności na uwadze zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2015-02-26

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Zagadnienia techniczne i estetyczne projektowania fasad systemowych opartych na strukturze aluminiowej i przeszkleniach połaciowych:
- oczekiwania technologiczne i „wyzwania trendów architektonicznych”,
- oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Wybrane problemy oraz szczególne wymagania w świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład i prezentacja

Rozwiązania systemowe fasad aluminiowo – szklanych w ofercie wiodącego producenta oraz referencyjne realizacje architektoniczne. Materiały z najnowszej ekspozycji prezentowanej na monachijskiej wystawie BAU (styczeń 2015).
Producent, dostawca i jednostka autorska nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie fasadowych systemów aluminiowo – szklanych: Firma „SCHÜCO”.

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:00

Dyskusja i pytania

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi.
Prowadzący

Niezależny konsultant do spraw systemów fasadowych.
Ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wdrażania nowatorskich rozwiązań technicznych fasad.

Ekspert do spraw fasad.
Specjalista, menadżer – firma SCHÜCO.

Miejsce
SARP O/Katowice , Galeria Architektury SARP / ARCHIBAR
Dyrekcyjnej 9
40-013 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP O/ Katowice
Katowice, Dyrekcyjna 9
biuro@sarp.katowice.pl

www.sarp.katowice.pl