Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
DS/0010/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

Przygotowywanie wytycznych do obliczeń projektowanej charakterystyki budynku.

Rozwiązania fasad wentylowanych z systemami mocowania naruszającymi ciągłość izolacji cieplnej.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem wymogów ubezpieczycieli budynków i optymalizacja kosztów bezpieczeństwa pożarowego.

2015-03-31

12:00 - 13:00

Nie wystarczy zbudować, trzeba jeszcze ubezpieczyć

13:00 - 14:00

Nowa metodologia obliczeń energetycznych a warunki techniczne

14:00 - 14:30

Fasady wentylowane – skomplikowane termicznie

14:30 - 15:00

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław