Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane problemy stosowania Warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
LU/0011/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

Przygotowywanie wytycznych do obliczeń projektowanej charakterystyki budynku.

Rozwiązania fasad wentylowanych z systemami mocowania naruszającymi ciągłość izolacji cieplnej.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem wymogów ubezpieczycieli budynków i optymalizacja kosztów bezpieczeństwa pożarowego.

2015-04-01

17:00 - 17:10

Rejestracja uczestników

17:10 - 18:00

Nie wystarczy zbudować, trzeba jeszcze ubezpieczyć

18:00 - 18:45

Nowa metodologia obliczeń energetycznych a Warunki techniczne

18:45 - 19:00

Przerwa kawowa

19:00 - 19:30

Fasady wentylowane – skomplikowane termicznie

19:30 - 20:00

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Firma Rockwool Polska Sp. z o.o
Kwiatowa 14
66-131 Cigacice