Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Od pozwolenia do zakończenia budowy – rola i obowiązki architekta
PK/0013/Std/2015

Przedstawienie procedur wprowadzania zmian na budowie, zasad kwalifikowania odstępstw oraz sposobu i miejsca zatwierdzania projektów budowlanych zamiennych.

Omówienie przyczyn i skutków różnych decyzji o uchyleniu pozwoleń na budowę.

Nakreślenie roli projektanta, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w całym procesie inwestycyjnym.

2015-04-14

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 11:00

Rola projektanta i administracji architektoniczno-budowlanej w procesie realizacji i zakończenia inwestycji

● Odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę
    a) kwalifikacje zmian istotnych i nieistotnych
    b) obowiązki architekta,
● Zmiana pozwolenia na budowę w świetle wymagań Prawa budowlanego
    a) dokumenty wymagane do zmiany pozwolenia na budowę
    b) projekty budowlane zamienne zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
● Konsekwencje uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
    a) w wyniku odwołania się zainteresowanej strony
    b) na etapie wykonywania robót budowlanych lub po zakończeniu realizacji

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 11:35

Prezentacja sponsora – Wienerberger Ceramika Budowlana Sp.z o.o.

11:35 - 13:05

Rola projektanta i organu nadzoru budowlanego w procesie realizacji i zakończenia inwestycji

● Projekty zamienne w przypadku zmian nieistotnych i nadzór autorski na budowie
● Projekty budowlane zamienne zatwierdzane przez organ nadzoru budowlanego
● Skutki stwierdzenia przez nadzór budowlany w trakcie wykonywania robót budowlanych lub po zakończeniu realizacji:
   a) istotnych odstępstw od projektu budowlanego
   b) wadliwości ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
● Zakończenie budowy, dokumenty i odbiory

13:05 - 13:25

Przerwa kawowa

13:25 - 13:40

Prezentacja sponsora – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

13:40 - 14:40

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Organizatorzy
  • współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Sponsorzy