Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
PD/0014/Std/2015

Wymagania związane z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".

2015-04-08

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 - 13:45

Nowa norma PN-B 02151-4

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

13:45 - 14:15

Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:15

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

15:15 - 16:00

Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach - studium przypadku.

16:00 - 16:15

podsumowanie i dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Hotel Esperanto
Legionowa 10
15-950 Białystok
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

85 744 70 48
podlaska@izbaarchitektow.pl