Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne.
PO/0015/Std/2015

Wymagania związane z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".

2015-04-16

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia używane w normie, w szczególności: chłonność akustyczna pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia, Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną również metody kontroli parametrów.

14:45 - 15:15

Warsztat: Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniach.

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:15

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT  a  PN-B-02151-3. Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

16:15 - 17:00

Warsztat: Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach - studium przypadku.

Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.

17:00 - 17:15

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie wykładów, pytania uczestników. Dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne. 
Prowadzący
Miejsce
Hotel Wolne Miasto
Św. Ducha 2
80-836 Gdańsk
Sponsorzy