Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sposoby ocieplania ścian od wewnątrz w budynkach zabytkowych. Prawidłowa ocena z punktu widzenia fizyki budowli.
DS/0016/Std/2015

Ochrona cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych w budynkach istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.
Sposoby ocieplania ścian zewnętrznych od wewnątrz z punktu widzenia fizyki budowli.

2015-04-13

12:00 - 12:30

Izolacyjność termiczna przegród budowlanych.

1. Zastosowanie i zalety ocieplania przegród zewnętrznych od wewnątrz.

2. Projektowanie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz:
- ocena termiczna i związane z nią wymagania,
- ocena wilgotnościowa i związane z nią wymagania (kondensacja powierzchniowa i  międzywarstwowa pary wodnej),
- wpływ zacinającego deszczu,
- wymagania dotyczące obiektów zabytkowych.
 

12:30 - 13:00

Rozkład temperatur w ścianie: nieocieplonej, ocieplonej od wewnątrz.

1. Zagrożenia dla ściany ocieplonej od wewnątrz i problemy, jakie mogą się pojawić po wykonaniu ocieplenia – omówienie następujących zagadnień:
- zacinający deszcz,
- podciąganie kapilarne,
- zamarzanie wody w warstwie licowej muru,
- stosowanie impregnacji,
- mostki cieplne.
2.Właściwości techniczne cegły i połączenia z zaprawą.
3.Cegła historyczna – właściwości techniczne i zastawienie porównawcze wybranych cech różnych cegieł na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
 

13:00 - 13:30

Potrzeba przeprowadzania badań laboratoryjnych przed wykonaniem ocieplenia i wielkości, jakie można wyznaczyć na podstawie przeprowadzonych badań.

1. Opis następujących badań:
 - nasiąkliwość,
 - podciąganie kapilarne,
 - absorpcja wody,
 - mrozoodporność,
2.Analiza sposobów ociepleń od wewnątrz w oparciu o normę PN-EN 13788 oraz z wykorzystaniem symulacji komputerowej:
- styropian EPS
 - wełna mineralna z paroizolacją
 - płyty klimatyczne wapienno-krzemianowe
 - płyty z lekkiego betonu komórkowego.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław